Kompleksowe wyposażenie Centralnej Sterylizatorni

W siedzibie Szpitala podpisana została w dniu 13 maja br. umowa z Wojewodą Wielkopolskim, której przedmiotem jest sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wyposażenie Centralnej Sterylizatorni”. Jest to efekt złożonego przez Dyrekcję ZOZ-u w lutym br. wniosku o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niezawodne funkcjonowanie Centralnej Sterylizatorni jest jednym z podstawowych warunków zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego pacjentów każdego Szpitala. Obecne wyposażenie Centralnej Sterylizatorni jest w pełni zamortyzowane – minęło bowiem już 12 lat od uruchomienia jej funkcjonalności w aktualnym kształcie. Ponadto pojemność załadunkowa  wykorzystywanych autoklawów nie odpowiada aktualnym potrzebom naszego Szpitala – zwiększonym m.in. z powodu dużo większej niż dotychczas liczby pacjentów przyjmowanych do zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Dzięki pozyskanym środkom możliwa będzie wymiana wszystkich urządzeń, zapewniających prawidłowy przebieg procesu sterylizacji. Planujemy zakup następującego sprzętu:

– sterylizator parowy przelotowy (z wbudowaną przetwornicą pary) o poj. 4/6 Ste – 2 szt., wraz z wózkami wsadowymi i transportowymi;

– myjnia – dezynfektor do narzędzi o poj. 10-12 tac DIN z systemem wstępnego podgrzewania wody oraz wózkiem do narzędzi i narzędzi mikrochirurgicznych – 2 szt.

– myjnia ultradźwiękowa z funkcją mycia instrumentów kanałowych – 1 szt.

– steamer – przyrząd do precyzyjnego oczyszczania narzędzi parą wodną – 1 szt.

– zgrzewarka nastołowa rotacyjna ze stolikiem rolkowym i wbudowaną drukarką – 2 szt.

– obcinarka rękawów sterylizacyjnych – 1 szt.

– pistolet do wody i sprężonego powietrza z zestawem wymiennych końcówek – 2 szt.

– stoły robocze ze stali nierdzewnej – 3 szt.

– wózek do przewozu materiałów sterylnych o poj. 6 Ste – 10 szt.

Zgodnie z zawartą umową, zadanie powinno zostać zrealizowane do końca bieżącego roku. Kosztorysowa cena zakupu wyposażenia wraz z jego montażem, uruchomieniem i gwarancją – 1.037.158,47 zł brutto.

 

CP1150101CP1150102CP1150103CP1150104CP1150111CP1150112CP1150113CP1150119CP1150131CP1150134CP1150137CP1150138CP1150141CP1150143CP1150156CP1150158