Bezpłatne szkolenie na temat profilaktyki wśród kobiet dla lekarek oraz lekarzy POZ i medycyny pracy oraz pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych POZ z terenu Wielkopolski

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania w ramach programu pod nazwą „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019- 2023” organizuje bezpłatne szkolenie na temat profilaktyki onkologicznej wśród kobiet dla lekarek/lekarzy POZ i medycyny pracy oraz pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych POZ.

Zaproszenie na szkolenie [PDF]