Szpitalny Oddział Ratunkowy przeniesiony do nowej lokalizacji

22 grudnia bieżącego roku zakończono przenoszenie działalności SOR do docelowej lokalizacji. Dzięki oddaniu do użytku nowych pomieszczeń, Oddział spełnia obecnie wszystkie warunki techniczne oraz organizacyjne wynikające z przepisów. W szczególności zapewniony jest bezkolizyjny dojazd pojazdów ratownictwa medycznego pod Oddział z możliwością równoczesnego przyjęcia pacjentów z dwóch karetek (dotychczas istniała możliwość transferu w tym samym czasie z pokładu jednej karetki). Utworzono niekolidujące ze sobą strefy ruchu, m.in. wejście dla pieszych i podjazd dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego znajdują się oddzielnie. Dzięki wybudowaniu dodatkowego szybu i uruchomieniu windy przelotowej zapewniona została bezpośrednia i szybka komunikacja SOR z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blokiem Operacyjnym. Wszystkie wydzielone obszary Oddziału (tj. segregacji medycznej i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacyjny i konsultacyjny) zostały odpowiednio wyposażone i są przygotowane do udzielania świadczeń zdrowotnych. Pomieszczenia dotychczas wykorzystywane przez SOR zostały przekazane do remontu. W miejscu tym swoje lokalizacje znajdą za kilka tygodni gabinety Nocnej Pomocy Lekarskiej, pracownie Laboratorium analityki medycznej oraz szpitalna kaplica.

 

Przy tej okazji przypominamy o zasadach działania w okresie świątecznym i noworocznym Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Gabinety nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej odpowiadają za podstawową pomoc medyczną wieczorami i w nocy – od poniedziałku do piątku, między godzinami 18.00 a 8.00 rano oraz w weekendy i święta. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, konsultacja może mieć formę:

  • wizyty stacjonarnej w gabinecie lekarza,
  • teleporady,
  • lub wizyty w domu chorego.

Jeśli lekarz podejrzewa zakażenie koronawirusem, może wydać skierowanie na test wykrywający SARS-CoV-2.

W nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, można korzystać również z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu – bezpłatny numer 800 137 200.

Jeśli istnieje podejrzenie, że zły stan zdrowia jest spowodowany koronawirusem, można zapisać się na test w kierunku COVID-19 przez internet. Na stronie gov.pl/dom znajduje się odpowiedni formularz kwalifikacyjny. Ankieta składa się z kilku pytań dotyczących m.in. kontaktów z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz objawów, które mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie. Kiedy okaże się, że należy wykonać diagnozujący test, wówczas można:

zamówić rozmowę z konsultantem Domowej Opieki Medycznej (numer telefonu 22 735 39 40), który zleci Ci badanie albo
zapisać się na wymaz przez internet, wykorzystując profil zaufany.
Zapisać na test możesz również swoje dziecko.

Pacjent skierowany na test wykrywający koronawirusa może go wykonać bezpłatnie w dowolnym punkcie pobrań wymazów. W Polsce takich punktów jest blisko 500. Przed przybyciem, pomimo otrzymania potwierdzenia z systemu eKolejka – należy także potwierdzić telefoniczne datę i godzinę pobrania wymazu. Punkt działający przy szpitalu w Wągrowcu ustala terminy pod nr tel. 693 008 893.

W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

Ważne! Jeśli podejrzewasz, że Twój zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem, powinieneś zgłosić swoje objawy przed kontaktem z personelem SOR lub Izby przyjęć.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, skorzystaj z pomocy ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

Ważne! Jeśli podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem, koniecznie poinformuj o tym dyspozytora, który przyjmuje Twoje zgłoszenie.

Przez cały czas do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta. Pod numerem 800 190 590, bezpłatnie i przez całą dobę, uzyskasz wszystkie, niezbędne informacje o postępowaniu w przypadku zakażenia koronawirusem. Konsultanci podpowiedzą również, gdzie znajdziesz najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz jak skontaktować się ze szpitalem.