Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2022r.
Oferty należy składać do dnia 29.07.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

Szczegóły konkursu [PDF]