Informacja o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń do szczepień covid-19 dla osób uprawnionych

Uprzejmie zawiadamiam, że uległ zmianie termin przyjmowania zgłoszeń osób uprawnionych do szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem koronawirusem. Zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Zdrowia, Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – jako tzw. szpital węzłowy – przyjmuje zgłoszenia do dnia 28 grudnia 2020 r.

Do szczepienia uprawnione są następujące osoby:

– pracownicy szpitala węzłowego

– pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych)

– pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej

– pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych

– pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego, technicznego (bez względu na formę zatrudnienia), jak również pracowników firm/przedsiębiorstw współpracujących z danym podmiotem leczniczym w trybie ciągłym.

 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr. 67 26 81 591 (w godz. 7.30-15.30, w dni robocze) lub mailowo na formularzu podanym poniżej na adres: sekretariat@szpitalwagrowiec.pl

Wymagane jest ponadto podpisanie „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – do pobrania poniżej.

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989. Pytania można również przesłać na adres: szczepionki@nfz.gov.pl

Koordynator ds. szczepień – mgr Wioleta Burzak

 

ZGŁOSZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA [DOCX]

Klauzula informacyjna [DOCX]

Formularz zgłoszenia pracowników medycznych dla podmiotu leczniczego

Ulotka dla Pacjenta szczepienia

Kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem