Nowy „Punkt diagnostyczny” w Szpitalu

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 4 września br. polecił Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu realizację dodatkowych świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w Szpitalu pięciu łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-Cov-2 w okresie od 15 września 2020 r. do odwołania. Polecenie powyższe stanowi element wdrożenia nowej strategii walki z pandemią opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z przyjętym planem, ZOZ w Wągrowcu ujęty został w „Systemie zabezpieczenia Covid-19” jako szpital I poziomu, którego zadaniem jest wstępna izolacyjna hospitalizacja pacjentów podejrzanych o infekcję a po jej potwierdzeniu – przekazanie pacjenta do szpitala II lub III poziomu zabezpieczenia.

Na poziomie drugim znajdzie się w całym kraju 87 szpitali prowadzących oddziały zakaźne lub obserwacyjno-zakaźne. Będą one przyjmowały pacjentów z rozpoznanym Covid-19. W Wielkopolsce będą funkcjonować cztery takie jednostki: Wojewódzkie Szpitale Zespolone w Koninie i Kaliszu (pacjenci dorośli) oraz Szpital Kliniczny im. K. Jonschera i Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (dzieci). Na trzecim poziomie zabezpieczenia znalazły się szpitale wielospecjalistyczne, do których kierowani będą pacjenci z rozpoznaną infekcją karonawirusem oraz innymi schorzeniami przewlekłymi lub chorobami współistniejącymi. Takich jednostek w Polsce będzie 9, w tym Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu.

Spodziewając się w najbliższym okresie podwyższonej liczby zachorowań infekcyjnych wśród mieszkańców powiatu, w Szpitalu w najbliższych dniach uruchomiony zostanie Punkt diagnostyczny wstępnego wykrywania zakażeń SARS-Cov-2, wyposażony w analizator fluorescencji czasowo-rozdzielczej do diagnostyki in vitro opartej na teście immunologicznym FIA. Szpital pozyskał analizator wraz z pulą ponad 1000 pakietów testów z zasobów Ministra Zdrowia. Testy zostaną przeznaczone do wykorzystania na potrzeby pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Analizator wykonuje oznaczenia w dwóch trybach – standardowym oraz szybkim (wynik po 10 minutach). Dokładność kliniczna urządzenia jest wysoka – zgodność procentowa wyników ujemnych (NPA) wynosi 97,9% (w porównaniu do przypadków dodatnich RT-PCR). Aktualnie trwa uruchomienie otrzymanego urządzenia oraz szkolenie użytkowników.

W związku z istniejącym stanem pandemii, w Szpitalu w dalszym ciągu obowiązują procedury podwyższonego reżimu sanitarnego dotyczące pacjentów, pracowników oraz pozostałych osób poruszających się po terenie i w obiektach ZOZ-u. W szczególności podtrzymany zostaje zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych, obowiązują także procedury dotyczące obecności osób towarzyszących przy „porodzie rodzinnym” czy procedura „pretriage” w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, wymagająca zebrania pisemnego wywiadu epidemicznego (wypełnienia formularza ankiety). Na mocy m.in. przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących obowiązek hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2020.607 z późn.zm.) w stosunku do osób zgłaszających się do Szpitala, ale uchylających się od wykonania czynności wywiadu epidemicznego lub w stosunku do osób, które samowolnie opuszczą Szpital przed zakończeniem tych czynności – wdrażana jest procedura natychmiastowego powiadomienia telefonicznego o zaistniałej sytuacji i okolicznościach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Policji, które to organy podejmują dalsze czynności w ramach swoich uprawnień. Działanie takie, wynikające z przepisów prawa i procedur wewnętrznych, ma na celu eliminowanie także wszelkich zachowań nieodpowiedzialnych, które mogą sprzyjać szerzeniu się pandemii, a tym samym narażać inne osoby na negatywne konsekwencje zdrowotne związane z infekcją Sars-Cov-2.

dr Przemysław Bury

Dyrektor ZOZ w Wągrowcu

 

P1130377_c P1130378_c P1130384_c