Konkurs na udzielanie całodobowych pielęgniarskich anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na udzielanie całodobowych pielęgniarskich anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych komórkach organizacyjnych ZOZ w Wągrowcu.

Szczegóły konkursu.