Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

szczegóły konkursu

rozstrzygnięcie konkursu