Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na:

1. Wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

– w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r.

2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

– w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r.

Szczegóły Konkursu