Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

03.01.2018 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 635345-N-2017 z dnia 21.12.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 21.12.2017 godz. 10.50) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 21.12.2017 godz. 10.50) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 28.12.2017 godz. 12.30) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 04.01.2018 godz. 08.30) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 10.01.2018, godz. 10.50) >> pdf