Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym wraz z Punktem Przyjęć

szczegóły konkursu

rozstrzygnięcie konkursu