Prace remontowe w Oddziale Wewnętrznym

Uprzejmie zawiadamiam, że w okresie najbliższych dwóch tygodni ulegną zakończeniu podjęte przez ZOZ prace remontowo-modernizacyjne w Oddziale Wewnętrznym. Dziękuję Państwu, a szczególnie Pacjentom, za zrozumienie sytuacji pewnych utrudnień, które w tym okresie dotyczyły funkcjonowania tego Oddziału. Czas niezbędnych prac dobiega końca, i z początkiem przyszłego miesiąca nastąpi powrót do normalnego trybu przyjęć w pełnym zakresie możliwości hospitalizacji. Ponadto pragnę poinformować, że z dniem 18 września br. zakończył współpracę z ZOZ-em Pan Monzer Youssuf (lekarz specjalista chorób wewnętrznych), który m.in. zamierza ukończyć w najbliższych miesiącach drugą specjalizację z zakresu nefrologii. Dziękując za współpracę, życzę Panu Doktorowi najwyższych not z egzaminu specjalizacyjnego oraz wszelkiej pomyślności na drodze dalszego rozwoju zawodowego. Zarazem w gronie lekarzy Oddziału Wewnętrznego serdecznie witam Pana dr n. med. Wiesława Uryszka (specjalistę II st. chorób wewnętrznych oraz specjalistę II st. z fizjoterapii i balneoklimatologii), który wspólnie z lek. Maciejem Wydrą (specjalistą chorób wewnętrznych) oraz lek. Wojciechem Bochyńskim udzielać będą świadczeń internistycznych w czasie tzw. ordynacji podstawowej.

                                                                                       Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

                                                                                              dr Przemysław Bury