Nowy specjalista w Poradni Psychologicznej

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poradni Psychologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

W Poradni przyjmuje:
mgr psych. Maria Kuśnierkiewicz
specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog
 
Zakres udzielanych świadczeń:
 a) psychologiczne badania diagnostyczne
 b) konsultacje dla osób dorosłych, w zakresie

  • zaburzeń emocji (nerwice) oraz zmian osobowości
  • zaburzeń pamięci i/lub innych funkcji poznawczych
  • zaburzeń funkcji wykonawczych oraz mowy po uszkodzeniach mózgu
  • zaburzeń zachowania oraz psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych
  • zaburzeń depresyjnych oraz schizofrenicznych
  • problemów neuropsychologicznych wieku podeszłego.

c) doraźna pomoc psychologiczna (interwencja kryzysowa)
d) udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób sprawujących opiekę nad pacjentem onkologicznym lub cierpiącym z powodu choroby w obszarze centralnego układu nerwowego (np. encefalopatie, zaburzenia poudarowe, choroba Alzheimera, epilepsje, reakcje dysocjacyjne).
e) rehabilitacja neuropsychologiczna (restytucyjna oraz kompensacyjna)

OFERTA I CENY (przyjęcia indywidualne, cena za każdą rozpoczętą godzinę):

a) diagnostyka, konsultacja, poradnictwo, wsparcie psychologiczne – 100 zł
b) psychoterapia, rehabilitacja psychologiczna – 80 zł
 
NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ:
01, 08, 15, 22, 29 września 2017 r. (piątek)
godziny przyjęć: 12.00 – 14.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA:
W dni robocze, w godz. 10.00-12.00, tel. nr (67) 26 81 591
Płatność przed wizytą – przelewem lub w kasie ZOZ-u (budynek Administracji, I p.).

Gabinet Psychologiczny Poradni mieści się w budynku Administracji Ip.
 
Serdecznie zapraszamy!

            UWAGA! – W ZAKRESIE PROBLEMÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

  • psycholog nie jest lekarzem psychiatrą – nie wystawia recept, nie ordynuje farmakoterapii,
  • praca psychologa nad problemami zdrowia psychicznego polega w głównej mierze na wykonaniu odpowiedniej (różnicowej) diagnostyki psychologicznej a następnie określeniu wskazań i zaleceń,
  • psycholog w ramach swoich kompetencji i umiejętności może podjąć prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
  • jeśli problem wymaga interwencji lekarza (np. dodatkowych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej) – psycholog udzieli informacji, do jakiego specjalisty należy się zwrócić.