Zmiana organizacji przyjęć w Oddziale Wewnętrznym

Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach zostaną podjęte prace przygotowawcze w związku z realizacją zadania „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala”. W pierwszej kolejności prace zostaną rozpoczęte w pomieszczeniach Oddziału Wewnętrznego, co wiąże się z koniecznością wyłączenia części pomieszczeń z bieżącego użytkowania oraz z niewielkimi utrudnieniami w bieżącej pracy Oddziału. Na okres kilku tygodni ulegnie zmniejszeniu liczba miejsc będących do dyspozycji Pacjentów. W związku z powyższym uprzejmie zawiadamiam, że w pierwszej kolejności do leczenia w Oddziale będą przyjmowani pacjenci w stanach nagłych i pilnych. Pozostali pacjenci (ze skierowaniami) będą przyjmowani zgodnie z kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, tj. zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Ponadto pragnę poinformować, że mieszkańcy powiatu wągrowieckiego mają możliwość podejmowania tzw. leczenia planowego również w najbliżej położonych oddziałach internistycznych okolicznych szpitali. W celu ułatwienia przyjęć w innych placówkach na czas prac remontowych dokonano stosownych porozumień m.in. ze Szpitalem w Obornikach Wlkp., Szpitalem im. prof. R. Drewsa w Chodzieży, Szpitalem „Dziekanka” w Gnieźnie, a także Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu (oddziały zlokalizowane w Kowanówku). Szczegółowych informacji związanych z aktualną organizacją przyjęć do Oddziału Wewnętrznego w wągrowieckim ZOZ udziela Pełnomocnik Dyrektora ds Praw Pacjenta, Pani mgr Karolina Purulak (tel. 67 26 81 530).

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, jednak modernizacja części pomieszczeń Oddziału jest zadaniem niezbędnym, a jej wykonanie pozwoli na poprawę komfortu pobytu pacjentów, a tym samym sprzyjać będzie szybszemu powrotowi do zdrowia.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

dr Przemysław Bury