Ogłoszenie o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.06.2017 do godz. 10:00

szczegóły ogłoszenia