Ogłoszenie o częściowym odwołaniu konkursu ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odwołuje konkurs ogłoszony w dniu 1 kwietnia 2016 r. w części dotyczącej wyboru pielęgniarki oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
W pozostałym zakresie ogłoszenie o konkursie z dnia 1 kwietnia 2016 r. pozostaje bez zmian.
Złożone w postępowaniu oferty zostaną bez otwierania zwrócone oferentom.