Park według Gigantów

Park według Gigantów

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu im. Stanisława Mikołajczyka, pod opieką p. mgr. Jerzego Springera od maja 2015 roku opracowywali koncepcję zagospodarowania parku przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i terenu przed wejściem głównym do Szpitala. Efekty ich ciężkiej pracy mogliśmy poznać podczas dzisiejszej prezentacji. Przedstawione pomysły z pewnością zostaną wykorzystane dla stworzenia jeszcze bardziej przyjaznego otoczenia naszego Szpitala i wzmocnienia naszej współpracy!

Zobacz zdjęcia na naszym profilu na Facebooku!