Pamięci Bogusława Barańskiego

Pamięci Bogusława Barańskiego

Dzisiaj na budynku szpitala przy głównym wejściu odsłonięto tablicę pamiątkową, upamiętniającą lek. med. Bogusław Barańskiego, byłego długoletniego dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Śp. Bogusław Barański posiadał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej i był specjalistą II stopnia z organizacji ochrony zdrowia. W latach 1976-1990 zarządzał szpitalem. Był znanym działaczem społecznym, cenionym lekarzem, popularyzował działalność krwiodawstwa. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany, w tym Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego przyznaną w październiku 2004 roku. W latach 1976-1984 był też prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu. Członek Kapituły „ME DARE” PCK, wyróżniony m. in. Złotym Eskulapem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za 50 lat wzorowej pracy w zawodzie i Odznaką Honorową PCK I stopnia.

Przeczytaj wspomnienie lek. Adama Pezackiego o Bogusławie Barańskim