Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu

W dniu 21 września 2015 r. Dyrekcja ZOZ miała zaszczyt podpisać porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego im.  Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, dotyczące zajęć dydaktycznych, praktyk studenckich oraz działalności naukowo-badawczej Pracowników Uczelni, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Dzięki życzliwości i woli współpracy ze strony Pana Profesora dr hab. Jacka Lewandowskiego, Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF i nieocenionemu wsparciu merytorycznemu Pana Profesora dr hab. Aleksandra Barinowa–Wojewódzkiego, Kierownika Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, już wkrótce nasi Pacjenci będą mogli m.in. bezpłatnie korzystać z dodatkowej, profesjonalnej rehabilitacji.