Dopalacze – „gadżety” śmierci

Dopalacze – „gadżety” śmierci

O prewencji zatruć i śmiertelnych efektach zażywania dopalaczy rozmawiano 28 lipca 2015 roku podczas konferencji zorganizowanej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Na wstępie lek. Piotr Czerwiński-Mazur, Ordynator Oddziału Wewnętrznego omówił możliwe zagrożenia życia i zdrowia, wynikające z używania niebezpiecznych substancji zastępczych o działaniu psychoaktywnym i odurzającym. Następnie podjęto dyskusję, w ramach której Pani Prokurator, przedstawiciele miejscowej Policji, Inspekcji Sanitarnej, mediów, Pani dyrektor ds. medycznych oraz Starosta Wągrowiecki omówili zasady postępowania dotyczące prewencji, profilaktyki oraz postępowania w przypadku wykrycia ewentualnych zatruć. Spotkanie miało na celu przypomnienie naszemu zespołowi Współpracowników procedur i zasad postępowania w przypadku podejrzenia zatrucia niezidentyfikowanymi substancjami zastępczymi.

Dopalacze to zło w czystej postaci, z którym wszyscy musimy ustawicznie walczyć!