Oddział wewnętrzny

Kierujący i Zarządzający Oddziałem
Łukasz Górecki
lekarz specjalista chorób wewnętrznych
tel. +48 67 26 81 529

 


Karolina Purulak Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Karolina Purulak
Pełnomocnik Dyrektora do spraw Praw Pacjenta

 

 

 


e-mail: interna@szpitalwagrowiec.pl
Fax: +48 67 26-81-529


Dyżurka pielęgniarek:      +48 67 26 81 530
Dyżurka lekarzy:               +48 67 26 81 541
Telefon dla pacjentów:    +48 67 26 81 522
Gabinet EKG i Holter:     +48 67 26 81 588
Pracownia USG i ECHO: +48 67 26 81 545


Zmiana organizacji przyjęć w Oddziale Wewnętrznym

 

            Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach zostaną podjęte prace przygotowawcze w związku z realizacją zadania „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala”. W pierwszej kolejności prace zostaną rozpoczęte w pomieszczeniach Oddziału Wewnętrznego, co wiąże się z koniecznością wyłączenia części pomieszczeń z bieżącego użytkowania oraz z niewielkimi utrudnieniami w bieżącej pracy Oddziału. Na okres kilku tygodni ulegnie zmniejszeniu liczba miejsc będących do dyspozycji Pacjentów. W związku z powyższym uprzejmie zawiadamiam, że w pierwszej kolejności do leczenia w Oddziale będą przyjmowani pacjenci w stanach nagłych i pilnych. Pozostali pacjenci (ze skierowaniami) będą przyjmowani zgodnie z kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, tj. zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Ponadto pragnę poinformować, że mieszkańcy powiatu wągrowieckiego mają możliwość podejmowania tzw. leczenia planowego również w najbliżej położonych oddziałach internistycznych okolicznych szpitali. W celu ułatwienia przyjęć w innych placówkach na czas prac remontowych dokonano stosownych porozumień m.in. ze Szpitalem w Obornikach Wlkp., Szpitalem im. prof. R. Drewsa w Chodzieży, Szpitalem „Dziekanka” w Gnieźnie, a także Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu (oddziały zlokalizowane w Kowanówku). Szczegółowych informacji związanych z aktualną organizacją przyjęć do Oddziału Wewnętrznego w wągrowieckim ZOZ udziela Pełnomocnik Dyrektora ds Praw Pacjenta, Pani mgr Karolina Purulak (tel. 67 26 81 530).

            Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, jednak modernizacja części pomieszczeń Oddziału jest zadaniem niezbędnym, a jej wykonanie pozwoli na poprawę komfortu pobytu pacjentów, a tym samym sprzyjać będzie szybszemu powrotowi do zdrowia.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

dr Przemysław Bury

GALERIA ZDJĘĆ