Fundusze unijne

Wągrowiec, 29-11-2017

www.dreamsart.pl

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w dniu 31.01.2017 r. Wniosek o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-0147/17 na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”, został rozpatrzony pod względem kryteriów merytorycznych I i II stopnia przez Komisję Oceny Projektów z wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonej, przez powołaną przez Ministra Zdrowia Komisję Oceny Projektów, oceny merytorycznej I stopnia Wniosek o dofinansowanie uzyskał 42 punkty oraz spełnił wszystkie kryteria merytoryczne II stopnia, tym samym projekt został przyjęty do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

  • aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym
  • kardiomonitor c.o.
  • 4 kardiomonitory
  • aparat usg przyłóżkowy
  • 10 pomp infuzyjnych
  • łóżko elektryczne do intensywnej opieki medycznej z funkcją pomiaru masy pacjenta oraz możliwością wykonania zdjęć RTG
  • 4 łóżka szpitalne
  • stół operacyjny mobilny z hydrauliczną regulacją wysokości
  • lampa bezcieniowa zabiegowo-diagnostyczna led przejezdna z modułem podtrzymania napięcia
  • konwekcyjny system ogrzewania pacjenta

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratowania życia i zdrowia w stanach nagłych dla mieszkańców regionu wielkopolskiego i całego kraju.

Całkowita wartość projektu: 697 166,90 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 592 591,86 PLN

iispasekdolny

 

POIiS

W ramach projektu zakupiono Ambulans drogowy typu „C” marki Mercedes / AUTOFORM Sprinter 316 CDI wraz z wyposażeniem:
– Defibrylator LIFEPAK 12
– Respirator paraPAC P2D P20D
– Ssak OB 2012 ze słojem i uchwyt BSU 158
– Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S
– Nosze EFX1 składane w krzesło z oparciem stóp, pasami, prześcieradłem
– Transporter wielopoziomowy EX
– Krzesełko transportowe S-242
– Nosze podbierające Saver S-265
– Deska ortopedyczna MILLENNIA z unieruchomieniem głowy i pasami
– Usztywnienie kręgosłupa KED
– Kołnierz ortopedyczny wielorazowy, regulowany 449-P WIZ-LOC, kpl.1
– Szyny próżniowe, kpl.1
– Uruchomienie pediatryczne Pedi Pac 78
– Szyny Kramera (kpl.14 szt.)
– Ciśnieniomierz przenośny DuraShock
– Worek samorozprężalny dla dorosłych (40  cm H2O) – kompletny SR-001
– Worek samorozprężalny dla dzieci (40 cm H2O) – kompletny SR-002
– Worek samorozprężalny dla niemowląt kompletny SR-003
– Laryngoskop (zestaw MacIntosh, Miller)
– Termoboks
– Nożyczki ratownicze Perfect STR110410
– Stetoskop płaski do ciśnieniomierza
– Latarka diagnostyczna 4230

WRPO2

Informacja o przyznanej dotacji WRPO 2007-2013