Administracja

Część administracyjna szpitala znajduje się w kompleksie szpitalnym, ale w osobnym budynku. Budynek znajduje się po lewej stronie szpitala wjeżdżając przez portiernię od ulicy Kościuszki.

 

Pokój nr  3: Kasa
h.mirek@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr  4: Płace
m.szymczak@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr  6: Księgowość
ksiegowy@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr  8: Dyrekcja i Sekretariat
szpital@wagrowiec.pl

sekretariat@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 10: Dział techniczno-gospodarczy
k.wasiewicz@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 13: Sala konferencyjna


Pokój nr 14: Ksero (czynne od 7.30 do 15.00)


Pokój nr 11: Stanowisko zamówień publicznych i marketingu
zampub@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 16: Inspektor PPOŻ i Spraw Obronnych
a.buzalski@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 17: Stanowisko informatyka
admin@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 18: Sekcja statystyki i archiwum
a.mazurek@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 21: Kadry
kadry@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 23: Naczelna Pielęgniarka
szpital@wagrowiec.pl


GALERIA ZDJĘĆ