Oferty pracy


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej pilnie zatrudni lekarzy anestezjologów i pediatrów w ramach dyżurów oraz podstawowej ordynacji oddziałów. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.


ZOZ w Wągrowcu zatrudni technika farmacji. Wymagana ukończona szkoła policealna w zawodzie technik farmaceutyczny. Osoby zainteresowane proszą o składanie CV na adres email: kadry@szpitalwagrowiec.pl

Info: Kadry tel.67 2681-593.


Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych.

Termin zgłaszania aplikacji:

– do dnia 21 lipca br. na adres: Sekretariat ZOZ, ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec

Informacje szczegółowe.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinach:

  • anestezjologii i intensywnej terapii
  • ginekologii i położnictwa
  • medycyny ratunkowej
  • chorób wewnętrznych lub lekarzy w trakcie specjalizacji
Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrektorem ZOZ-u (tel. 603152203):

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni:

  • Pielęgniarkę do pracy w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
  • Pielęgniarkę (instrumentariuszkę) do pracy na bloku operacyjnym

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem  +48 67 268 15 91 lub +48 67 268 15 18


Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni ratowników medycznych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z lek. Maciejem Wydrą – Kierującym i Zarządzającym Oddziałem.

  • nr telefonu centrali: +48 67 26 81 500
  • adres e-mail: sor@szpitalwagrowiec.pl