Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu ZOZ Wągrowiec

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w Menu „Lista przetargów wyłączona z PZP” w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Termin składania ofert:  07.08.2020 r. godz. 10.00 Nowy Termin: 17.08.2020 r. godz. 10.00 Termin realizacji zamówienia: Prognozowany do 30.06.2021 r. Ogłoszenie BZP (numer 563789-N-2020 z dnia 17.07.2020 r.) Ogłoszenie BZP _ zmiana (540142298-N-2020 z dnia 03-08-2020 r.) SIWZ _ instrukcja […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno – technicznych Termin składania ofert: 16.06.2020 r. godz. 10.00 18.06.2020 r. godz. 10.00 Termin realizacji zamówienia: Prognozowany do 15.10.2020 r. Ogłoszenie BZP (numer 547541-N-2020 z dnia 04.06.2020 r.) Ogłoszenie BZP_zmiana (numer 540103448-N-2020 z dnia 15.06.2020 r.) […]

Zobacz więcej