Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków, substancji leczniczych

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa leków, substancji leczniczych (14 pakietów). Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 27.03.2020 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer 522989-N-2020 z dnia 12.03.2020 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 24.03.2020 godz. 11.30) >> pdf doc ZESTAWIENIE (formularz cenowy) (ost. akt. 23.03.2020 godz. 13.30) >> […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa leków (19 pakietów). Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 18.03.2020 r. godz. 10.00 << NOWY TERMIN >> Ogłoszenie BZP (numer 521094-N-2020 z dnia 06.03.2020 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 11.03.2020 godz. 13.00) >> pdf doc ZESTAWIENIE (formularz cenowy) (ost. akt. 11.03.2020 godz. […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu w ramach zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, które będzie obejmowało modernizację i rozbudowę budynków Szpitala w Wągrowcu, mieszczących się przy ul. Kościuszki 74 oraz zakup sprzętu i wyposażenia, w celu dostosowania Szpitala […]

Zobacz więcej

Konkurs Ofert. Świadczenie usług medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki Termin składania ofert: 18.02.2020 r. godz. 10.00 Ogłoszenie (ost. akt. 11.02.2020, godz. 13.00) >> pdf SIWK (ost. akt. 11.02.2020, godz. 13.00) >> pdf  doc Zapytania BRAK Komunikaty (ost. akt. 18.02.2020 godz. 14.00) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf (ost. akt. 28.02.2020, godz. 12.00) << Oferta najkorzystniejsza >> […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej ze wszystkich oddziałów Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w przewidywanej ilości: 65.000 kg w skali roku. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 13.02.2020 r. godz. 10.00 18.02.2020 r. godz. 10.00 Nowy Termin Ogłoszenie BZP (numer 510124-N-2020 z dnia 07.02.2020 […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej ze wszystkich oddziałów Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w przewidywanej ilości: 65.000 kg w skali roku. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 28.01.2020 r. godz. 10.00 ! NOWY TERMIN ! Ogłoszenie BZP (numer 503393-N-2020 z dnia 16.01.2020 r.) SIWZ […]

Zobacz więcej