Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony. Zakup paliwa

Przedmiot zamówienia: Sukcesywny zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej Pb95, oleju napędowego, LPG ) do samochodów sanitarnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie kraju w systemie rozliczeń bezgotówkowych (kart flotowych). Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące. Termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer 525944-N-2019 z dnia 15.03.2019 r.) SIWZ […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa Leków

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa Leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Termin składania ofert: 01.03.2019 r. godz. 10.00  Ogłoszenie BZP (numer 517584-N-2018 z dnia 22.02.2019 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 22.02.2019 godz. 13.00) >> pdf doc ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) (ost. akt. 22.02.2019 godz. 13.00) >> pdf xls Zapytania (ost. akt. 27.02.2019 godz. 12.20) >> […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. Rodzaj odpadów: 180101 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) – 50 kg; 180102 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa Leków

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa Leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Termin składania ofert: 08.02.2019 r. godz. 10.00  12.02.2019 r. godz. 10.00  Ogłoszenie BZP (numer 509541-N-2018 z dnia 01.02.2019 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 08.02.2019 godz. 12.20) >> pdf doc ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) (ost. akt. 08.02.2019 godz. 12.20) >> pdf xls Zapytania (ost. akt. […]

Zobacz więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku finansowym 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku finansowym 2019 >> PlanZP_2019

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Roboty budowlane – DDOM

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa istniejącego budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2019 r. Termin składania ofert:  07.02.2019 r. Ogłoszenie BZP (numer 506866-N-2019 z dnia 24.01.2019 r. ) Zmiana do ogłoszenia BZP (numer 540019448-N-2019 z dnia 31.01.2019 r. ) SIWZ  (ost. akt. 31.01.2019 godz. 08.35) >> pdf doc Zapytania: (ost. […]

Zobacz więcej