Aktualności

Konkurs ofert na Kierującego i Zarządzającego oraz udzielanie lekarskich świadczeń w ZOL

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na Kierującego i Zarządzającego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz udzielanie lekarskich świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu lub wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu […]

Zobacz więcej

Projekt TOP SOR w Wągrowcu

        Tryb Obsługi Pacjenta w SOR (TOP SOR) to projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, mający na celu stworzenie wystandaryzowanego systemu rejestracji i przyjęć pacjentów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Pacjent, po zarejestrowaniu się w oddziale ratunkowym, zostanie przydzielony do jednej z kategorii (czerwona – konieczna natychmiastowa pomoc, żółta – konieczna pomoc z możliwym krótkim czasem oczekiwania, zielona – czas […]

Zobacz więcej

Przywracamy porody rodzinne

Uprzejmie informujemy o przywróceniu możliwości porodu w naszym Szpitalu w obecności osoby towarzyszącej (tzw. porody rodzinne), z uwzględnieniem niżej określonych zasad bezpieczeństwa. Zasady odbywania porodów rodzinnych w ZOZ Wągrowiec w warunkach obowiązującego stanu epidemicznego – W celu zapobieżenia wewnątrzszpitalnej transmisji SARS-CoV-2 możliwość porodu z udziałem osoby towarzyszącej zależna jest od wyniku uzyskanego wywiadu epidemiologicznego – […]

Zobacz więcej

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej w terminie od dnia zawarcia do 31.12.2022r. Szaczegółowe informace o konkursie. Oferty należy składać do dnia 30.07.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74.  

Zobacz więcej

Modernizacja budynku szpitalnej kuchni.

        Przystępujemy do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków budżetu Powiatu wągrowieckiego – w dniu 29 czerwca br. zawarta została umowa z Wykonawcą na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno-technicznych”. Termin wykonania umowy – do dnia 15 […]

Zobacz więcej

Podziękowanie

Pomimo spadku liczby dziennej nowych zachorowań spowodowanych infekcją koronawirusa, w dalszym ciągu obowiązuje na terenie kraju stan epidemiczny. Tym samym jednostki ochrony zdrowia funkcjonują w podwyższanym reżimie sanitarnym, ponosząc z tego tytułu dodatkowe nakłady związane z utrzymaniem niezbędnego w takiej sytuacji poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników. Mając to na uwadze z wielką satysfakcją odnotowujemy niesłabnące […]

Zobacz więcej