Aktualności

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym wraz z Punktem Przyjęć

szczegóły konkursu

Zobacz więcej

Zmiana Regulaminu wynagradzania – informacja dla pracowników ZOZ-u

Uprzejmie zawiadamiam o zmianie Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, polegającej w szczególności na dokonaniu aktualizacji jego zapisów w stosunku do aktualnego stanu prawa powszechnie obowiązującego. Tekst ujednolicony Regulaminu znajduje się do wglądu w Sekcji Kadr oraz Sekretariacie ZOZ-u. Dyrektor ZOZ w Wągrowcu, dr Przemysław Bury Porozumienie i Aneks do regulaminu wynagrodzeń

Zobacz więcej

Życzenia świąteczne i noworoczne

Pacjentom, Pracownikom, Kontrahentom oraz tym wszystkim osobom oraz instytucjom, którzy obdarzyli nasz Szpital zaufaniem, okazywali życzliwość oraz wsparcie składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne pomyślności, zdrowia i spełnienia planów. Niech Nowy 2018 Rok będzie dla nas wszystkich czasem nie tylko satysfakcjonującej pracy i okresem podejmowania ambitnych wyzwań, ale przede wszystkim czasem wzajemnego zrozumienia, radosnych chwil oraz zmian […]

Zobacz więcej

Został uchwalony plan dotacji na zadanie inwestycyjne pn.:”Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu””

szczegóły ogłoszenia

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Pracownią Tomografii Komputerowej i udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej

szczegóły ogłoszenia rozstrzygnięcie konkursu

Zobacz więcej

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

szczegóły konkursu rozstrzygnięcie konkursu

Zobacz więcej