Aktualności

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej pragniemy przekazać wszystkim Pielęgniarkom i Położnym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowania za codzienny wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka. Życzy Dyrekcja ZOZ w Wągrowcu

Zobacz więcej

Konkurs na udzielanie całodobowych pielęgniarskich anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na udzielanie całodobowych pielęgniarskich anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych komórkach organizacyjnych ZOZ w Wągrowcu. Szczegóły konkursu.

Zobacz więcej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym. Szczegóły konkursu.

Zobacz więcej

Konkurs na udzielanie całodobowych anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na udzielanie całodobowych anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w innych komórkach organizacyjnych ZOZ w Wągrowcu. Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie konkursu

Zobacz więcej

W nadchodzącym 2019 roku wszelkiej pomyślności i samych dobrych dni.

Zobacz więcej

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej p.o.z.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej p.o.z. (od daty zawarcia umowy do 31.12.2021r.) szczegóły konkursu Rozstrzygnięcie konkursu

Zobacz więcej