Odwiedziny w oddziale położniczo ginekologicznym oraz informacje o stanie zdrowia pacjenta

Informacji o stanie zdrowia pacjentek udziela ordynator lub lekarz dyżurny osobie upoważnionej (wyznaczonej) przez pacjenta – Informacje udzielane są tylko osobiście.

Odwiedziny:

Osoby odwiedzające pacjentów w miarę możliwości proszone są o zaplanowanie swoich wizyt w godzinach od 11 do 18 – maksymalnie   1 osoba do 1 pacjenta.

Z przyczyn epidemiologicznych zabrania się wizyty dzieci poniżej 14 roku życia.

Przed odwiedzinami prosimy umyć  i zdezynfekować ręce oraz założyć obuwie ochronne i fartuch ochronny.

Przebywając na sali chorych, nie wolno siadać na  łóżkach, także  tych, które wydają się być w tej chwili nieużywane.