Usługi

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia leczymy pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych. Leczymy wyłącznie pacjentów dorosłych – a więc takich, którzy ukończyli 18-ty rok życia.

Do Oddziału Wewnętrznego może zostać przyjęty każdy pacjent dorosły, bez względu na obecność skierowania czy ubezpieczenia zdrowotnego – o ile jego stan zdrowia wymaga natychmiastowej hospitalizacji. 

 PRZYJĘCIA PILNE – SOR

Przyjęcia pacjentów w trybie pilnym – w tzw. stanie zagrożenia zdrowotnego – a więc w stanie wymagającym natychmiastowej hospitalizacji z powodu bezpośredniego zagrożenia zdrowia czy życia – odbywają się całodobowo poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Do przyjęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie jest potrzebne ani ubezpieczenie, ani skierowanie. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym weryfikowana jest konieczność hospitalizacji, wykonywane są badania wstępne oraz udzielana pierwsza pomoc.

PRZYJĘCIA PLANOWE

Przyjęcia planowe do Oddziału Wewnętrznego odbywają się w dni powszednie, w godzinach 9-11, po uprzednim ustaleniu terminu z Pielęgniarką Oddziałową lub Ordynatorem Oddziału.

Termin przyjęcia planowego można ustalić w dni powszednie w godzinach 8-15.

Do przyjęcia planowego konieczne jest ubezpieczenie zdrowotne oraz skierowanie od dowolnego lekarza.

Szczegółowe zasady przyjęć planowych opisane są w zakładce „dla pacjenta”

 PRZEKAZANIE

Pacjenci przekazywani z innych szpitali powinni posiadać skierowanie do szpitala oraz dokumentację medyczną uzasadniającą przekazanie (Kartę Informacyjną, wyniki badań i konsultacji itp.)

Przekazanie z innych szpitali odbywa się całodobowo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym.

Przekazywanie z oddziałów szpitala regulują przepisy wewnętrzne.

BADANIA PŁATNE

Obecnie nie wykonujemy badań odpłatnie.