Nowy sprzęt

        W dniu 30 listopada 2015 roku nasz oddział otrzymał, w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia, w ramach narodowego programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego „POLKARD” , trzy nowoczesne aparaty EKG, profesjonalny aparat do oznaczania pulsoksymetrii oraz rejestrator do dobowego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM-tzw. „Holter ciśnieniowy”)

         Urządzenia zostały natychmiast włączone do użytkowania i rozpoczęły intensywną pracę od pierwszego dnia.