ZOZ Wągrowiec

Archiwum Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej; 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74


Zapraszamy na naszą nową stronę internetową.
Zamówienia publiczne dostępne są teraz pod adresem:
www.szpitalwagrowiec.pl/kategoria/zamowienia-publiczne


Archiwum - Rok 2015


Zapytania i przetargi do dnia 12.06.2015 widoczne poniżej.

Zapytanie Ofertowe. Data publikacji: 12.06.2015 r.  - UNIEWAŻNIONO

Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na kiosk - bufet - sklepik>> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 11.06.2015 r.  - ZAKOŃCZONE

Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia bloku żywienia >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 02.06.2015 r.  - ZAKOŃCZONE (powtórzone z dn. 16.04.2015 r.) Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych sprzętu medycznego >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 02.06.2015 r.  - ZAKOŃCZONE (powtórzone z dn. 29.04.2015 r.) Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych >> czytaj

 

Konkurs Ofert. Data publikacji: 27.05.2015 r.  - ZAKOŃCZONE (powtórzone z dn. 13.05.2015 r.) Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań bakteriologicznych i cytologicznych >> czytaj

 

Konkurs Ofert. Data publikacji: 13.05.2015 r.   - UNIEWAŻNIONO

Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań bakteriologicznych i cytologicznych >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 13.05.2015 r. - ZAKOŃCZONE

Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 29.04.2015 r. - ZAKOŃCZONE

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 16.04.2015 r. (powtórzone z dn. 12.03.2015 r.) - ZAKOŃCZONE Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych sprzętu medycznego >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 17.03.2015 r.  - ZAKOŃCZONE

Zakup i dostawa sprzętu medycznego do fizjoterapii >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 12.03.2015 r. (powtórzone z dn. 12.11.2014 r.)  - ZAKOŃCZONE Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych sprzętu medycznego >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 05.03.2015 r. (powtórzone z dn. 26.01.2015 r.)   - ZAKOŃCZONE Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 25.02.2015 r. (powtórzone z dn. 12.02.2015 r.)   - ZAKOŃCZONE Zakup paliw płynnych do samochodów sanitarnych w systemie rozliczeń bezgotówkowych >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 25.02.2015 r.  - ZAKOŃCZONE

Wykonanie okresowych  pogwarancyjnych usług konserwacyjnych (przeglądy techniczne) tomografu komputerowego BRIGHT SPEED ELITE 16 oraz stacji AW >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 12.02.2015 r. - UNIEWAŻNIONO

Zakup paliw płynnych do samochodów sanitarnych w systemie rozliczeń bezgotówkowych >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 30.01.2015 r.   - ZAKOŃCZONE

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia14.12.2012 roku o odpadach >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 26.01.2015 r.   - ZAKOŃCZONE

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 08.01.2015 r.  - ZAKOŃCZONE

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji >> czytaj

 

Przetarg Nieograniczony. Data publikacji: 07.01.2015 r.  - ZAKOŃCZONE

Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne) >> czytaj