Kapelan szpitala

Kapelanem Szpitala ZOZ w Wągrowcu jest ks. Piotr Froelich.  Ksiądz kapelan przybywa do szpitala cztery razy w tygodniu. W każdą niedzielę o godz. 6.45 sprawowana jest Msza Św., po której kapłan udaje się na obchód. W ciągu tygodnia kapłan przychodzi do sal szpitalnych w poniedziałek, środa i piątek w godzinach przedpołudniowych (w zależności od innych obowiązków).

Posługa sakramentalna obejmuje Spowiedź Św., Komunię Św. i Sakrament namaszczenia chorych (udzielany chorym, w wyjątkowych sytuacjach osobom umierającym, nie udziela się go zmarłym).

Sakrament chorych winien być przyjęty w odpowiednim czasie podczas obchodu kapelana, w obecności najbliższych, a pacjent powinien być przytomny. Sakrament nie będzie udzielany osobom nieprzytomnym, którzy w stanie przytomności nie przystępowali do innych sakramentów.

Poza obchodami sakramentów udziela się wyłącznie w sytuacjach losowych (np. wypadek, nagła choroba).

                                                     Telefon do ks. kapelana: 884 370 773.


GALERIA ZDJĘĆ