Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Termin składania ofert: 24.09.2018 r. godz. 10.00 Termin realizacji: 12 mc Ogłoszenie BZP (numer 618263-N-2018 z dnia 18.09.2018 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 21.09.2018 godz. 10.00) >> pdf doc Zapytania (ost. akt. 21.09.2018 godz. […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z podziałem na części: Część 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Część 2: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia. Część 3: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie […]

Zobacz więcej

! Unieważniono ! _ Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące Termin składania ofert: 12.09.2018 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer 612373-N-2018 z dnia 04.09.2018 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 07.09.2018 godz. 13.30) >> pdf doc Zapytania (ost. akt. 07.09.2018 […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Termin składania ofert: 27.09.2018 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer 605529-N-2018 z dnia 17.08.2018 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 17.08.2018 godz. 10.45) >> pdf doc ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) (ost. akt. 17.08.2018 godz. 10.45) >> pdf xls Zapytania (ost. akt. 23.08.2018 godz. 11.20) […]

Zobacz więcej

Konkurs Ofert. Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań mikrobiologicznych i cytologicznych

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań mikrobiologicznych i cytologicznych Termin składania ofert: 24.07.2018 r. godz. 10.00 Ogłoszenie (ost. akt. 18.07.2018, godz. 11.00) >> pdf SIWK (ost. akt. 18.07.2018, godz. 11.00) >> pdf  doc Zapytania:  (ost. akt. 20.07.2018 godz. 10.10) >> pdf Komunikaty:  Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 24.07.2018 godz. 11.50) >> pdf […]

Zobacz więcej

! Unieważniono ! _ Konkurs Ofert. Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań mikrobiologicznych i cytologicznych

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie badań mikrobiologicznych i cytologicznych Termin składania ofert: 13.07.2018 r. godz. 10.00 UWAGA ! NOWY Termin składania ofert: 17.07.2018 r. godz. 10.00 Ogłoszenie (ost. akt. 06.07.2018, godz. 10.50) >> pdf SIWK (ost. akt. 06.07.2018, godz. 10.50) >> pdf  doc Zapytania:  (ost. akt. 16.07.2018 godz. 10.30) >> pdf Komunikaty:  Unieważniono (ost. akt. […]

Zobacz więcej