Aktualności

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szczegóły konkursu Rozstrzygnięcie konkursu    

Zobacz więcej

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Szczegóły konkursu na pielęgniarkę Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Zobacz więcej

Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Panią Martą Kubiak

W dniu 19 kwietnia br. gościem Szpitala była Pani Marta Kubiak, Posłanka na Sejm obecnej kadencji z okręgu pilskiego. Celem spotkania było zapoznanie się Pani Poseł z zakresem działalności naszej placówki, planami rozwoju oraz omówienie najważniejszych kwestii aktualnej polityki zdrowotnej kraju. Z uwagą Pani Poseł przyjęła opinie lekarzy kierujących oddziałami na temat wdrażanych aktualnie zmian […]

Zobacz więcej

Przyszpitalna Szkoła Rodzenia w Wągrowcu

Zapraszamy do Szkoły Rodzenia – tel. 693 008 893 Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu zapisów do Szkoły Rodzenia działającej przy Oddziale Położniczo-Ginekologicznym ZOZ w Wągrowcu. Oczekiwanie na narodziny dziecka to czas szczególny, pełen nadziei i troski oraz przygotowań na przyjęcie nowego członka rodziny. Wykorzystajmy ten czas wspólnie, aby móc jak najlepiej z pomocą specjalistów przygotować się do […]

Zobacz więcej

Zmiana Regulaminu wynagradzania – informacja dla pracowników ZOZ-u

Uprzejmie zawiadamiam o zmianie Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, polegającej w szczególności na dokonaniu aktualizacji jego zapisów w stosunku do aktualnego stanu prawa powszechnie obowiązującego. Tekst ujednolicony Regulaminu znajduje się do wglądu w Sekcji Kadr oraz Sekretariacie ZOZ-u. Dyrektor ZOZ w Wągrowcu, dr Przemysław Bury Porozumienie i Aneks do regulaminu wynagrodzeń

Zobacz więcej

Życzenia świąteczne i noworoczne

Pacjentom, Pracownikom, Kontrahentom oraz tym wszystkim osobom oraz instytucjom, którzy obdarzyli nasz Szpital zaufaniem, okazywali życzliwość oraz wsparcie składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne pomyślności, zdrowia i spełnienia planów. Niech Nowy 2018 Rok będzie dla nas wszystkich czasem nie tylko satysfakcjonującej pracy i okresem podejmowania ambitnych wyzwań, ale przede wszystkim czasem wzajemnego zrozumienia, radosnych chwil oraz zmian […]

Zobacz więcej