Aktualności

Prace remontowo-budowlane trwają

Dobiegają końca pierwsze prace remontowe podjęte w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej na podstawie dokonanych zgłoszeń i wydanych przez Starostwo Powiatowe w dniu 2 sierpnia br. Zaświadczeń na roboty budowlane. Zakres prac obejmuje: wykonanie remontu pomieszczenia zbiornika wody zapasowej i hydroforni wraz z wstawieniem nowego – wykonanego na zamówienie – zbiornika o pojemności 22 tys. […]

Zobacz więcej

Stanowisko Wielkopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiego Związku Pracodawców  Szpitali Powiatowych   Już po pierwszym kwartale tego roku wszystkie powiatowe szpitale Wielkopolski wykazały wyniki finansowe gorsze, niż rok temu. Dla 22 z nich (dane z 24 szpitali) wynik ten jest ujemny. Środki z NFZ nie starczają na bieżące koszty leczenia Pacjentów. Dlatego, w trosce o dobro naszych Pacjentów, […]

Zobacz więcej

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie regulacji płac

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie regulacji płac w ochronie zdrowia W minionym tygodniu Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy z 8 czerwca 2017 r. o pracowników działalności podstawowej […]

Zobacz więcej

Konkurs na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

szczegóły konkursu

Zobacz więcej

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

szczegóły konkursu rozstrzygnięcie konkursu

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szczegóły konkursu Rozstrzygnięcie konkursu    

Zobacz więcej