Zapytanie Ofertowe. Akredytacja Szpitala

Przedmiot zamówienia: Wdrożenie w ZOZ Wągrowiec standardów akredytacyjnych zgodnie z Programem Akredytacji Szpitali

Termin składania ofert: 21.02.2019 r. godz. 14.00


Instrukcja dla Wykonawców (ost. akt. 18.02.2019 godz. 10.45) >> pdf doc

Zapytania BRAK

Komunikaty 

Unieważniono  – (ost. akt. 27.09.2018 godz. 16.20) >> Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia